Cum se realizează instalarea unui sistem de susținere

Viţa de vie este o plantă de tip liană iar creşterile anuale nu pot fi susţinute de ţesuturile mecanice slab dezvoltate şi atunci este necesară fixarea părţii aeriene a plantei pe un mijloc de susţinere.

Mijloacele de susținere tradiționale, întâlnite şi astăzi în exploataţiile de tip familial, sunt aracii, boltele şi diferite tipuri de spalieri din lemn sau beton vibrat, etc.

În plantaţiile de dimensiuni medii şi mari, sistemul de susţinere este construit pe spalieri (stâlpi) şi sârmă, care au avantajul uşurării lucrărilor de întreţinere, a rezistenţei sporite în timp, posibilitatea asigurării unei încărcături mai mari pe butuc şi expunerea uniformă  la soare a peretelui vegetal, ceea ce duce în final la obținerea unor producţii superioare atât din punct de vedere calitativ cât și cantitativ.

Ce vă propunem noi? Sistemul de susţinere DaBacco este un sistem modern şi practic pentru viţa de vie ce oferă creşterea şi susţinerea corectă a vegetaţiei lemnoase şi a ciorchinilor de struguri. Pe lângă beneficiile create de etalarea şi dispunererea vegetaţiei butucului, acest sistem contribuie la diminuarea orelor de manoperă utilizate pe întreaga perioadă de vegetaţie, permiţând mecanizarea într-un procent ridicat, lucru benefic pentru obţinerea de producţii bune calitativ şi cantitativ. În cei peste 12 ani de experienţă echipa tehnică DaBacco a găsit soluţia ideală pentru sistemul de susținere, adaptată pentru viticultura românească. Mai jos vă vom prezenta succint sistemul de susţinere DaBacco.

Sistemul de susținere Dabacco mixt

Distanțele utilizate pentru instalare unui sistem de suținere sunt date de distanțele de plantare folosite cat și de indicele productiv al soiului. Vigoarea butucului este un criteriu foarte important în alegerea distanței dintre șpalierii intermediari, din acest motiv DaBacco recomandă instalarea la 5 metri pentru soiurile: Fetească neagră, Cabernet Sauvignon, Băbească neagră, Tămâioasă Romanească, Crampoșie, Fetească regală, Francușa, etc., și de maxim 6 metri pentru soiurile: Traminer, Riesling, Pinot noir, Syrah, Fetească albă, Petit Sauvignon, Aligote, Chardonnay, Semillon, Muscat Ottonel, Busuioacă de Bohotin, etc;

Spalieri de capăt (fruntași)

Spalieri de beton precomprimat, cu grosime de 8 cm/8,5 cm și lungime de 2,57 m, aceasta variind în funcție de tipul de sol. Montarea acestuia se face oblic, in unghi de 75º, pentru a putea beneficia de rezistența garantată de fabricant pentru acest produs.

Spalieri intermediari

Spalieri metalici zincați la cald, cu un strat “natural” de zinc cuprins între 60 μm și 70 μm pe fiecare parte. Recomandăm profilul P 5 cu dimensiunile de 33x51x33x1,65 mm cu 2,40 m lungime. Folosirea acestora permite recoltarea mecanizată a plantațiilor cât și mutarea sarmelor etajelor în funcție de creșterea lăstarului, datorită tipului constructiv al șpalierului.

Sârme portante și etajate

Sarmele portante și etajate sunt de foarte bună calitate și se remarcă prin durata lunga de viată a sarmei și coeficientul mic de elongatie. Recomandăm pentru cele două portante utilizarea sârmei de 2,7 mm grosime pentru prima portanta si de 2,5 mm pentru ce-a de a doua, ce are doar rolul de prindere al corzii de rod și eventual pentru poziționare furtunului de picurare al sistemului de irigații. Pentru etajele I și II recomandăm utilizarea sârmei de 2,0 mm.

Dispozitiv mobil (arc)

 

 

 

 

 

 

Permite mutarea etajului 1 de sarme concomitent cu creșterea vegetativă a lăstarilor fără a exista pericolul obturării rodului de vegetația luxuriantă a butucului.

 Ancorarea întregului sistem de susținere este dată de utilizarea chitului de ancoraj ce este alcătuit din dispozitive de prindere și întindere tip  prevăzute cu șufe de ancorare zinc-aluminiu de 3 mm grosime și 4,5 m lungime, prinse de ancorele zincate elicoidale de  800x12x140 , 800x14x140  sau 1000x14x140, folosite ân funcție de tipul de sol.

 Alte componente ce conferă sistemului o utilizare trainică dar și practică mai sunt lacătele de tip Gripple, utilizate pentru tensionarea sârmelor portante și etajate, clema de fixare a tutorilor pe sârma portantă conferind butucului o creștere perfect dreaptă. Un alt accesoriu utilizat în acest sistem este clema de prindere a coardei de rod, utilizată pentru forma de conducere înaltă (90-110 cm) și semiînaltă (70-80 cm) folosind tipul de tăiere Guyot unilaterală.

În urma discuțiilor purtate cu mare parte dintre clienții noștri ce utilizează sistemul DaBacco mixt vă împărtășim câteva avantaje pe care aceștia le-au dobândit în urma utilizării lui:

– reducerea numărului de ore de manoperă utilizată în perioada de vegetație. Dacă la un sistem de susținere clasic sunt necesare între 290-310 ore/ha, prin utilizarea sistemului DaBacco mixt sunt suficiente doar 120-140 ore, reducerea orelor fiind posibilă datorită pretabilității sistemului la gama largă de utilaje;

–  recoltarea mecanizată fără a deteriora sistemul de susținere. Elasticitatea șpalierilor metalici, conferită prin proiectarea lor, este perfect pretabilă pentru acest lucru;

– obținerea de recolte sănătoase datorită utilizării spațiului generos creeat de cele două sârme portante, permițând ca produsele fitosanitare utilizate prin pulverizare să iși atingă ținta (ciorchini, frunze, lăstari);

Sistemul de sustinere DaBacco beton  este un sistem de sustinere pretabil pentru plantatiile de vita de vie cu struguri de masa dar si pentru plantatiile ce nu permit recoltarea mecanizata datorita reliefului terenului si a lipsei zonelor de intoarcere de minim 6 metri.

Deosebirea fata de sistemul DaBacco mixt este data de faptul ca la acesta se folosesc în locul spalierilor metalici, spalierii intermediari (mijlocasi) din beton precomprimat  cu grosimea de 7/7,5cm și lungimea de 2,40 m. Pozitionarea sârmelor portante si etajate  pe acest spalier se va face prin bride de prindere tip ochet, ce permite tensionarea la capete a acestora cu lacătele de prindere .

Avantajele folosirii sistemului DaBacco beton sunt:

– poate suporta productii de peste 25 tone/ha fara a periclita in vreun mod constructia lui;

– durata de exploatare mult mai mare;

Sistemul de susținere DaBacco metal este identic cu sistemul de sustinere DaBacco mixt, singura diferență o face utilizarea șpalierilor fruntași metalici  .