Pentru obținerea unei plantații viabile din punct de vedere economic, după pregătirea minuțioasă a terenului, este necesară folosirea unui material săditor de bună calitate, adaptat condițiilor pedo-climatice specifice fiecărei zone și construirea unui sistem de susținere și palisare durabil care să permită o bună dezvoltare a plantelor și să înlesnească exploatarea acestora. Toate materialele pe care le propunem spre comercializare îndeplinesc specificațiile impuse în Comunitatea Europeana și sunt însoțite de certificate de calitate.