După selectarea amplasamentului, trebuie efectuate o serie de lucrări pentru a asigura obținerea unei plantații de calitate. Una dintre acestea presupune pregătirea inițială a terenului cu scopul de a îmbunătăți condițiile fizice, chimice și biologice ale solului.

Pregătirea corespunzătoare a terenului reprezintă un pas deosebit de important deoarece odată înființată livada, este dificil și costisitor să corectezi problemele solului în anii următori.

Pentru a avea siguranța unei livezi calitative, recomandăm efectuarea următoarelor lucrări înainte de plantarea pomilor fructiferi:
Defrișare supraterană și subterană
Nivelare teren
Desfundare teren
Scarificare
Fertilizare
Pregătire fină