Apa necesară irigării plantației viticole sau pomicole poate proveni din foraje (puțuri) sau din captare (surse naturale: lacuri, râuri etc).

Pentru asigurarea unei cantități continue și suficiente de apă, o soluție des întâlnită și recomandată este realizarea unei lagune.

Săpăm lagune, furnizăm și instalăm membrana EPDM.

În funcție de suprafața deținută de către beneficiar și cantitatea de apă necesară plantației pe care o va deservi, putem construi lagune de diferite forme/configurații și dimensiuni.